Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Inschrijvingsformulier studiedag

Inschrijvingsformulier studiedag

Depressie als symptoom van de tijd

De studiedag Depressie als symptoom van de tijd wordt georganiseerd in het Gemeenschapscentrum Het Koetshuis, Kristus Koningslaan te 1760 Strijtem.

Parkeren kan op de Kristus Koninglaan, indien parkings volzet: Strijtemplein. We organiseren deze studiedag met respect voor de aanbevolen veiligheidsmaatregelen. Indien deze dag niet fysiek zou kunnen doorgaan wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, we adviseren u dan ook om zo snel als mogelijk in te schrijven voor 25 oktober 2021 door onderaan deze webpagina het formuliertje in te vullen en te versturen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw overschrijving voor 15 november 2021 op rekeningnummer IBAN BE79 7865 6640 7333 – BIC-code: GKCCBEBB met vermelding van je organisatie/naam.

  • Inschrijvingsgeld voor medewerkers Zonnelied, Belgische School voor Psychoanalyse en MPC/Scholen Sint-Franciscus – incl. lunch en koffie: € 45.
  • Inschrijvingsgeld voor externen – incl. lunch en koffie: € 75.

Uurplanning studiedag

08u30-09u30: Onthaal

09u30- 12u00 Depressie als serotonine resonantie-tekort. Spreker Bert Van Den Bergh In gesprek met Tomas Geyskens en Johan De Groef

12u00-13u15: lunch

13u15 - 14u45 workshops Nabijheid, verbinding en contact (Mogelijkheid tot volgen van 2 workshops)

  • Het contact in de psychoanalytische therapie met Fons Van Coillie & Melanie Munt
  • Stemming muzikaal met Leen Adam, Barbara Haverhals, Elyn Smets & Joke Van Wezemael
  • Contact en verstandelijke beperking met Eline Coolens, Niels De Vos & Marieke Van Isterdael
  • Stemmingsstoornissen, depressie en burn-out met Zeno Van Duppen & Lili De Vooght

14u45-15u00: pauze

15u00 – 16u30 workshops Nabijheid, verbinding en contact

  • Het contact in de psychoanalytische therapie met Fons Van Coillie & Melanie Munt
  • Stemming muzikaal met Leen Adam, Barbara Haverhals, Elyn Smets & Joke Van Wezemael
  • Contact en verstandelijke beperking met Eline Coolens, Niels De Vos & Marieke Van Isterdael
  • Stemmingsstoornissen, depressie en burn-out met Zeno Van Duppen & Lili De Vooght

16u30-17u30: receptie

Inschrijvingsformulier

Gelieve twee workshops aan te duiden die u wenst te volgen:

Indien één van je gekozen workshops volzet is vragen we je om hieronder 1 extra aan te vinken

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen