Ga naar onze facebook pagina nieuws contact
Mediander - LEREN

Mediander - LEREN

Geplaatst op 13 maart 2020

https://lnkd.in/ds3KG37

Als ‘Wat mag ik van je leren?’ onze tweede cruciale vraag is, betekent dit dat we er ons van bewust zijn dat er al zó veel was en is, ook op gebied van kennis en deskundigheid, vooraleer wij aan dit ondernemen begonnen. Meer nog: we geloven dat we van elke unieke mens opnieuw kunnen leren.

Diversiteit beleven we als rijkdom. Een zorg, opvoedings- of ondersteuningsrelatie is pas echt vruchtbaar als eerlijke wederkerigheid er deel van uitmaakt, als gelijkwaardigheid beleefd wordt.

We gaan ervoor dat iedereen in onze onderneming met passie kan werken en dat het ook plezant mag zijn. We staan verwonderd en nieuwsgierig op onze werkplek, telkens opnieuw, met aandacht voor het kind-zijn, niet in het minst dat van onszelf.

Mediander gelooft in vooruitgang. Wij willen zelf actie ondernemen, samen met de politiek. We doen dat vanuit verbinding, geloofwaardigheid en respect. Zo blijven we onze cliënten de zorg bieden die ze nodig hebben. Mediander kiest er radicaal voor om samen, positief en creatief te ondernemen!

We zijn er van overtuigd dat een stem voor dialoog en verbinding sterker klinkt dan een verdere polarisatie tussen de politiek en ons werkveld. Ons doel is gehoord worden door de beleidsmakers. We willen een stem krijgen in het debat rond toekomstige beslissingen gelinkt aan onze sectoren. We stappen af van het “wij-zij”-verhaal en kiezen voor het “samen”-verhaal.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen