vacatures solliciteren jobstudenten vrijwilligers steun ons contact

Nieuwe Zorgvertegenwoordiger binnen Zonnelied vzw

Geplaatst op 18 September 2017

Christophe Van den Nest nieuwe Zorgvertegenwoordiger binnen Zonnelied vzw

Sinds 1 januari 2017 is het systeem van persoonsvolgende financiering in werking getreden, waardoor niet langer Zonnelied vzw rechtstreeks gefinancierd wordt maar iedere cliënt een persoonlijk budget krijgt, dat hij vrij kan besteden om zijn zorg te betalen.

Heel wat cliënten, hun ouders, wettelijk vertegenwoordiger en doorverwijzers worden geconfronteerd met een heel brede waaier aan dienstverleningen. Vanuit Zonnelied vzw zetten we een Zorgvertegenwoordiger in die samen jullie op weg wil helpen en hen begeleiden naar de juiste zorgvraag.

Als zorgvertegenwoordiger ga ik, Christophe Van den Nest,samen met jullie, de cliënten, de doorverwijzers en hun wettelijk vertegenwoordiger in gesprek over noden en vragen. Samen zoeken we naar het beste aanbod binnen onze organisatie. Na een eerste verkenning van je vraag binnen ons aanbod nemen de collega’s van sociale dienst, multidisciplinair team en begeleiders uit jouw regio het van me over.

Dit begeleiden vanuit Zonnelied vzw is niet éénmalig maar we gaan een verbinding aan voor langere tijd.

Een antwoord bieden op jouw zorgvraag is ons doel!

Het is mijn taak als zorgvertegenwoordiger om jou te laten kennis maken met Zonnelied vzw. De verstrekte begeleiding, ondersteuning en zorg binnen onze organisatie.

Naast het rechtstreeks contact met cliënten, familie en andere partners, is het eveneens mijn opdracht om de dienstverlening van zonnelied zo ruim mogelijk bekend te maken in het zorglandschap van alle clusters.
Zonnelied te vertegenwoordigen op alle mogelijke zorgfora, regulier en met VAPH erkenning.

Samen op zoek naar de beste oplossing voor jou, jouw familielid, jouw cliënt is ons motto.

Mijn taken richten zich vooral op Public relations naar cliënten.

Het verkennen van vragen, zorgvragen cliënten en een link leggen maken met ons zorgaanbod. Cliënten werving en bekendmaken van onze organisatie bij scholen, bijstandsorganisaties, DOP (dienst ondersteuningsplan), OCMW, mutualiteiten, VAPH en andere partners behoren eveneens tot mijn taakinhoud.
Als zorgvertegenwoordiger ondersteun ik lokale werkingen in het uitbreiden en bekendmaken van het zorgaanbod binnen Zonnelied vzw.

Naast mijn taak als zorgvertegenwoordiger behoort ook Fondsenwerving tot mijn takenpakket. Ik ga op zoek naar financieringsmogelijkheden om vlugger tot woonrealisaties over te gaan. Projecten, zoals het investeringsproject van Inclusie Invest in samenwerking met Zonnelied vzw om de verbouwing van het oude gemeentehuis van Tollembeek te realiseren. Het blijft niet bij dit ene project, andere ideeën, projecten, subsidieaanvragen sponsordossiers neem ik verder op samen met Lothar Vandenberghe (PR medewerker en directiesecretaris binnen zonnelied vzw) en François Vunckx (Raad van bestuur).

Mochten U tussentijds nog andere vragen hebben dan kan U mij steeds contacteren via het nummer 053/64 64 30 of via het mailadres christophe.vandennest@zonnelied.be.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen