Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Wie kan bij ons terecht?

Volwassen met een ernstige meervoudige beperking (ernstig tot diep verstandelijke en/of motorische en sensorische beperking).

Hoe werken we?

Deze werking is gelegen op onze uitgebouwde campus in de semi-landelijke omgeving van Roosdaal.

We bieden zorg op maat aan, dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders levensritme en noden. Binnen de dag- en nachtondersteuning die we bieden, hebben we aandacht voor rust en ontspanning, trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren, waar iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is. Dit houdt in dat wij tegemoet komen aan hun behoefte aan zekerheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van relaties. Op communicatief vlak hebben ze nood aan een omgeving die open staat voor hun (kleine) signalen en lichaamstaal en hier adequaat op reageert. Omwille van hun beperkte mogelijkheden om te exploreren trachten we de omgeving naar hen toe te brengen door middel van aangepaste activiteiten. Deze zijn zowel belevings- als bewegingsgericht. We streven ernaar zoveel als mogelijk hun eigen kunnen te ontwikkelen. Zo hebben we oog voor basale activiteiten, is er een snoezelhoek met aangepast materiaal (snoezelmat, bubbelzuil, aromatherapie, sfeerverlichting, muziek, …), verwenbad, wandelen, luchtkussen, zwemmen, vertoeven op een zonnig terras, … We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met een kiné, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundige en artsen en interne ondersteunende diensten.

Adres

Kloosterstraat 7
1761 Roosdaal

Contact

  • – Sociale dienst
  • sociale.dienst@zonnelied.be
  • 053/64.64.30
  • Marika Stevens – contactpersoon kortdurende ondersteuning
  • marika.stevens@zonnelied.be
  • 053/64.64.30

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen