Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Wie kan bij ons terecht?

Volwassen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. We ontvangen ook ouder wordende cliënten met een verhoogde medische zorgvraag (dementie, verminderde mobiliteit, nood aan toegenomen nachtelijk toezicht).

Hoe werken we?

Deze werking is gelegen op onze campus in de semi-landelijke omgeving van Roosdaal

We bieden zorg op maat aan, dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders verlangens en noden. Binnen de dag- en nachtondersteuning die we bieden, hebben we aandacht voor rust en ontspanning, trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren. Een sfeer waarin iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is. Dit houdt in dat wij tegemoet komen aan hun behoefte naar zekerheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van relaties. We trachten het bestaande netwerk zo goed mogelijk te stimuleren en te onderhouden. We streven ernaar zoveel als mogelijk hun eigen zelfstandigheid te behouden maar ondersteunen waar nodig. We bieden aangepaste dagondersteuning, dit kan zowel binnen de atelierwerking (beleving, textiel, bakkerij, beweging, reminiscentie, muziek, ...) als binnen de eigen wooneenheid (koken, huishoudelijke taken, …). Daarnaast blijven we alle mogelijkheden verkennen om zo lang als mogelijk naar buiten te treden. We hebben expertise opgebouwd rond diverse medische zorgvragen in het kader van ouder worden. We streven ernaar om de levenskwaliteit zo lang mogelijk te garanderen. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met kiné, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten.

Adres

Kloosterstraat 7
1761 Roosdaal

Contact

  • Ilse Vinck – Sociale dienst
  • iIse.vinck@zonnelied.be
  • 053/64.64.30
  • Marika Stevens – contactpersoon kortdurende ondersteuning
  • marika.stevens@zonnelied.be
  • 053/64.64.30

Volg onze werking ook via:

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen