Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

AMA, WVG staat voor Arbeidsmatige activiteiten en is een initiatief van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

PAS staat voor Provinciale AMA samenwerkingsverband.


AMA is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Het is de bedoeling voor deze mensen het recht op arbeid te waarborgen.

De aanmelding gebeurt door de diensten van GTB-Vlaams-Brabant en wordt in samenwerking, door de jobcoachen van het Werkburo ondersteund via de methodiek van Supported Employment op de reguliere arbeidsmarkt.

Het inclusieve en individuele karakter van de trajecten brengen de verborgen functies van arbeid in het bereik van de cliënten en draagt zo bij tot hun algemeen welzijn.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen