Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Arbeidszorg Initiatief Vlaams-Brabant

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Het is de bedoeling voor deze mensen het recht op arbeid te waarborgen.

De aanmelding gebeurt door de diensten van GTB-Vlaams-Brabant en wordt in samenwerking, door de jobcoachen van de dienst Begeleid Werken ondersteund via de methodiek van Supported Employment op de reguliere arbeidsmarkt.

Het inclusieve en individuele karakter van de arbeidszorgtrajecten brengen de latente functies van arbeid in het bereik van de cliënten en draagt zo bij tot het algemeen welzijn van deze arbeidszorgmedewerkers.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen