Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

De Welvaartkapoen

Het dienstencentrum Het Begin creëert kansen voor ontspanning, ontmoeting, ontplooiiing en hulp met als rode draad cultuur, educatie, welzijn en werk. De samenwerking met Zonnelied is er tot stand gekomen voor de afstemming en uitbouw van de zorgcampus te Sint-Jans-Molenbeek.

Adres: Begijnenstraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel.: 02 410 87 12

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen