Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

I.T.E.R is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van personen met een verstandelijke beperking en een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zonnelied vzw heeft een structurele samenwerking met I.T.E.R.

Onze procesbegeleider biedt in I.T.E.R gespecialiseerde therapie (individueel en in groep) aan voor volwassenen met een verstandelijke beperking en werkt op vraag outreachend, ondersteunend naar andere voorzieningen.

Meer info: http://www.iter-hulp.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen