Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Pasform - vzw Het Grote Plein

Zonnelied vzw is stichtend lid. De vormingsorganisatie voor personen met een beperking is ontstaan in de schoot van het samenwerkingsverband Mediander.

De werkgroep van dit samenwerkingsverband wou binnen het vormingslandschap voor personen met een beperking een leemte invullen voor de personen met een zwaar verstandelijke beperking. Het Grote Plein is nu een performante organisatie met verschillende vormingen per jaar.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen