Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Persoonsgerichte Ondersteuning op Maat

Het POM-samenwerkingsverband tussen Zonnelied, De Lork en het MPC Sint-Franciscus ontstond in 2014 in de schoot van het proefproject flexibel aanbod meerderjarigen (FAM). FAM vormt een aanloop naar de start van Persoonsvolgende Financiering (PVF) en het werken met Persoonsvolgende Budgetten (PVB).

Door het samenwerkingsverband willen de partnerorganisaties intensief, efficiënt en doelgericht samenwerken op organisatieniveau en op niveau van individuele cliënten. Samen ondersteunen deze 3 organisaties ongeveer 500 volwassenen met een beperking in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Er werd gezamenlijk een coördinator zorgvernieuwing aangeworven die zorgt voor verbinding tussen de partnerorganisaties door deel te nemen aan intake- en stafvergaderingen, door evoluties op vlak van zorgvernieuwing op te volgen en processen te stroomlijnen.

POM wil beleidsmatig actief bijdragen aan alle fases van zorgvernieuwing. Inhoudelijk wil POM dialooggestuurde ondersteuning bieden aan cliënten en hun netwerk Als samenwerkingsverband willen de partners voor hun huidige én toekomstige cliënten die ondersteuning organiseren die ze nodig hebben, die op hun maat is geschreven. Zo worden er met de partners ook gedeelde trajecten uitgewerkt voor bepaalde cliënten.

Het samenwerkingsverband biedt ook mogelijkheden om personeel, expertise, ondersteuning en infrastructuur uit te wisselen.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen