Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten is een belangrijke beslissing en een prachtig gebaar.

Een bijzondere formule is het duolegaat.

Een duolegaat is fiscaal interessant als u iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Met een duolegaat zijn er twee begunstigden: een (ver) familielid of een ander persoon aan wie u een erfenis wilt schenken én een goed doel zoals Zonnelied vzw. Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten. Deze worden overgenomen door de vzw die een veel lager tarief betaalt.

Zowel de erfgenaam als Zonnelied vzw hebben dus baat bij deze regeling. Meer info kan u verkrijgen bij mevrouw Katleen Evenepoel via marienelle.reyns@zonnelied.be of maak een print van deze pagina en vraag meer raad bij uw notaris.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen