Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Nalatenschap - Legaten

Nalatenschap

Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In je laatste wilsbeschikking kan je laten opnemen dat je een gift wilt doen aan Zonnelied. Deze nalatenschap kan zowel roerende (geld, aandelen,…) als onroerende goederen (grond, appartement, huis,…) betreffen.

Je kan in dat geval via je notaris een legaat of testament opstellen met "Zonnelied vzw Roosdaal" als begunstigde.

Het feit dat je " Zonnelied vzw Roosdaal " opneemt in het testament, betekent niet dat je jouw erfgenamen uitsluit. Met een 'duolegaat' kan je een deel van je bezittingen aan "Zonnelied vzw Roosdaal" nalaten en tegelijk je erfgenamen begunstigen. Een duolegaat maakt het mogelijk een vermogen fiscaal gunstiger over te dragen aan verre familieleden of aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Meer info kan je vinden op https://www.mijntestament.be/nl/wat-zijn-legaten/

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen