Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Nalatenschap - Legaten


Nalatenschap

Vanaf 1 juli 2021 verdween het fiscaal voordeel van duolegaat.


In uw testament kunt u goede doelen opnemen. Goede doelen die u raken en die u hard nodig hebben. U wilt graag helpen, maar u weet niet hoe er aan te beginnen en wat er mogelijk is?

Sinds 1 juli 2021 is het fiscaal voordeel van duolegaten in Vlaanderen afgeschaft en zal er voor alle testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer zijn. Indien u voor die datum al een duolegaat had opgesteld, is het goed om samen met je notaris te bekijken of deze aangepast moet worden.

Meer informatie vind je in deze folder.


Wat kan je wel nog doen via je notaris?  Een legaat onder algemene titel.

U wenst niet uw hele nalatenschap, maar een belangrijk deel te legateren?

U gebruikt het legaat onder algemene titel indien u aan Zonnelied:

  • een breukdeel of percentage van uw ganse nalatenschap wenst na te laten
  • al uw (on)roerende goederen wenst na te laten;
  • een breukdeel of een percentage van uw (on)roerende goederen legateert wenst na te laten.

U kunt de volgende voorbeelden gebruiken: "Ik legateer aan Zonnelied, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal al mijn roerende goederen." Of: "Ik legateer aan Zonnelied, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal 70 % van mijn nalatenschap."


Legaten aan ‘goede doelen’ zijn sindsdien wel volledig vrijgesteld van erfrechten.

Op die manier kan je voor Zonnelied het verschil maken.

Meer info vind je in deze folder.


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen