vacatures solliciteren jobstudenten vrijwilligers steun ons contact

Afdelingsverantwoordelijke/diensthoofd

30-03-2018 dagondersteuningRoosdaal

Voor onze vestiging in Roosdaal zijn we op zoek naar:

DIENSTHOOFD

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle en hedendaagse uitbouw van verschillende vormen van wonen en werken vanuit de vraag van de cliënt en binnen de basisvisie van Zonnelied binnen de groepen die jou toegewezen zijn (voornamelijk groepen met bijkomende gedragsproblematieken).
Je schept voorwaarden waarbinnen teams op een zelfsturende wijze aan het werk kunnen.
Je houdt de goede werking van je teams staande inzake personeelsbeleid (contractinvullingen, selectiegesprekken,…).
Als diensthoofd val je onder de bevoegdheid van de algemeen directeur.
Je draagt de visie van Zonnelied uit naar externe overlegorganen en neemt hier een actieve rol in.


Competentieprofiel

  • In het bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld diploma (door relevante ervaring) in een menswetenschappelijke richting, met minimum 5 jaar ervaring.
  • Kennis van de doelgroep personen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen
  • Bereidheid en mogelijkheden tot het volgen van vormingen.

Ons aanbod

  • Voltijdse tewerkstelling (38/38) (met optie voor 3/4 of 4/5)
  • Contract onbepaalde duur
  • Ingang: richtdatum 01 juli 2018
  • Verloning master
  • Mogelijkheid tot afstemming werk en privé.
  • We bieden een job met een stabiele werkomgeving met een waaier aan mogelijkheden voor het verdiepen van je eigen loopbaan binnen een open en toekomstgerichte organisatie

Solliciteren

Indien je interesse zou hebben in bovenstaande vacature, kan je voor 30/06/2018 uw motivatiebrief en CV bezorgen via personeel@zonnelied.be
of Zonnelied vzw, t.a.v. Tim Blyweert, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal.
Selectieproeven op 05/07/2018 en 06/07/2018
Wil je meer weten over Zonnelied vzw, bekijk dan zeker onze website www.zonneliedvzw.be of volg ons op de voet via onze Facebookpagina.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen