Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Supported Employment

Begeleid Werken is gebaseerd op Supported Employment:

  • Werk op maat: rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van elke cliënt zoeken we een werkplek waar de cliënt op vrijwillige basis kan werken.
  • Inclusief: de cliënt werkt op de reguliere arbeidsmarkt.
  • Trajectmatig: De individuele taken worden stap voor stap aangeleerd door een jobcoach die ook nadien blijvende opvolging en ondersteuning biedt.


Wie kan Begeleid Werken doen?

  • Je hebt een erkenning dagcentrum van het VAPH,
  • of je wordt doorverwezen vanuit gespecialiseerde trajectbegeleiding van de VDABj
  • of je kan beroep op ons doen via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-Brussel of RTH Halle/Vilvoorde),
  • of je kan ondersteuning inkopen via facturatie.

Onze cliënten zijn personen met een (arbeids-)handicap. Het gaat over personen met een vermoeden van beperking (RTH), personen met een beperking van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke aard, eventueel met bijkomende psychische beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of personen met een autismespectrumstoornis.


Waar kan je Begeleid Werken doen?

Overal, ook daar waar je het niet direct verwacht, kan Begeleid Werken een meerwaarde zijn. Je kan gedurende één of meerder dagen per week aan de slag. De begeleide werker ontvangt hierbij geen loon.

Meer info: www.begeleidwerken.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen