nieuws contact

Projectleider cluster Brussel

03-01-2020 Brussel't ZinnekeDe PioenDe StroomKadansToen-dra

Functieomschrijving

 • Onze nieuwe projectleider werkt onder de coördinatie en verantwoordelijkheid van het cluster diensthoofd. Hij/zij maakt deel uit van het (ondersteunend) zorg team en staat in voor de begeleiding bij een teamontwikkelingsproces en/of de uitbouw van een project.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening. Je deelt jouw kennis met de collega’s en kan jouw expertise op vlak van methodieken overdragen op het team.
 • Naast het advies verlenen bij de selectie van medewerkers, volg je je collega’s nadien ook verder op via coaching gesprekken, met het oog op het welbevinden en de vorming van medewerkers.
 • Je bouwt authentieke contacten op met onze gasten en medewerkers. Je richt je pijlen niet alleen op interne, maar ook op externe relaties (contacten en netwerken) die de werking ondersteunen en/of mogelijk maken.
 • Je organiseert frequent overleg, kan informatie terug koppelen op teamvergaderingen en briefings en stimuleert medewerkers om zelf deel te nemen aan verschillende overlegfora.


Competentieprofiel

 • Een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting op zak? Top!
  Relevante werkervaringen in welzijnsorganisaties of ervaringen binnen sensitieve zorg, groepswerk- en procesbegeleiding vormen een grote plus.
 • Je legt een kritisch idealisme en voldoende doorzettingsvermogen voor de dag ter verbetering van de werking.
 • Je werkt planmatig: Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en bepaalt prioriteiten bij het aanpakken van taken of problemen, en bewaakt het verloop. Je kan je eigen taken efficiënt uitvoeren zonder hulp van anderen en je stuurt je handelwijze vanuit reflectie bij.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin: je hebt de verantwoordelijkheid over je eigen projecten en brengt de taken die jou toevertrouwd worden tot een goed einde.
 • Flexibel en gemakkelijk omgaan met stress, is typerend voor jou.
 • Dankzij jouw communicatieve en vergader-technische vaardigheden, kan je er voor zorgen dat teams knopen doorhakken. Je vindt tijdens onderhandelingen een aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de belangen van verschillende mensen.
 • Je bent een teamplayer en slaagt er in mensen te motiveren en een sfeer van vertrouwen te creëren.
 • Je werkt nauwkeurig en stipt en beschikt over een goed analytisch vermogen. Je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen.
 • Een open, empathische en reflectieve houding, kunnen we ten zeerste appreciëren.
 • Je stelt je loyaal op t.a.v. de organisatie en bent overtuigd van de werkwijze binnen het vernieuwde organisatiemodel.


Wat hebben wij jou te bieden?

 • We bieden jou een deeltijds contract van bepaalde duur (80%) voor 1 jaar. Dit kan mogelijks omgezet worden in onbepaalde duur bij positieve evaluatie.
 • De verloning gebeurt op niveau B1B (hoofdopvoeder) conform de barema’s van het VAPH (PC 319.01)
 • Vanaf 35 jaar geniet je van extra verlofdagen.
 • We bieden ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling (volgen van vormingen, verder doorgroeien in de organisatie, functie- of dienstwijzigingen).
 • We moedigen het gebruik van ecologisch woon-werkverkeer aan door middel van een fietsvergoeding of tussenkomst in een abonnement van het openbaar vervoer.
 • Je komt terecht in een dynamische werkomgeving, je werkt in team nauw samen met tal van ondersteunende diensten (sociaal, paramedisch, psychologisch,…)
 • Je hebt tal van contacten met de collega’s van jouw cluster, stafmedewerkers en ondersteunende diensten.Je krijgt de kans om mee vorm te geven aan een volledig nieuwe functie binnen Zonnelied.


Solliciteren

Lijkt deze job iets voor jou? Bezorg ons dan zo spoedig mogelijk en voor 15/01/2020 jouw CV en motivatiebrief via personeel@zonnelied.be . Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Jan Hertecant, diensthoofd cluster Brussel (jan.hertecant@zonnelied.be – Tel:0499/88.53.92)

Kandidaten die in aanmerking komen worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek.

Zonnelied draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt aangeworven op basis van competenties, ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen