Ga naar onze facebook pagina nieuws contact
GEEN ERFBELASTING VOOR LEGATEN EN SCHENKINGEN

GEEN ERFBELASTING VOOR LEGATEN EN SCHENKINGEN

Geplaatst op 12 december 2023

Sinds 1 juli 2021 voorziet het Vlaamse Gewest een extra stimulans voor het schenken of nalaten aan goede doelen: u hoeft geen erfbelasting meer te betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat in uw testament. Een nultarief dus, terwijl dat voorheen 8,5 procent bedroeg voor een nalatenschap en 5,5 procent bij een schenking. Dat geldt ook als u bij leven schenkt aan het goede doel.

Door een deel van uw middelen na te laten aan een goed doel, doet u dus een fiscaal voordeel en bespaart u belastingen. Bovendien onderlijnt het Vlaamse Gewest de meerwaarde van organisaties zoals Zonnelied, en gaan giften integraal naar waarvoor ze bestemd zijn.

DE VERSCHILLENDE FORMULES

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of dicteren aan een notaris die het voor zal opschrijven. Voor meer informatie kan u ons raadplegen 053 64 64 30. 

Er zijn 3 soorten legaten die u in uw testament kan opnemen:

  • Een bijzonder legaat: een bepaalde geldsom of een specifiek goed, bijvoorbeeld een huis, appartement, grond, juweel, of een kunstwerk.
  • Een legaat ten algemene titel: een bepaald percentage of deel van uw roerende of onroerende goederen.
  • Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve eventueel het gedeelte dat u op een andere manier wil nalaten (via een bijzonder legaat of een legaat ten algemene titel).

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen