Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Hier kan je onze laatste nieuwe vacatures lezen. Contactgegevens staan steeds onderaan vermeld.

Spontaan solliciteren kan je hier doen.

12-05-2021 Vervangend Diensthoofd BrusselBrussel
19-04-2021 Begeleider De PionierwoonondersteuningGooikDe Pionier
02-04-2021 Begeleider EGSwoonondersteuningRoosdaal
26-03-2021 Huismoeder/-vader De StroomBrusselDe Stroom
26-03-2021 Directeur BedrijfsvoeringRoosdaal
19-03-2021 Woonbegeleider De Pioen-bepaalde duurwoonondersteuningBrussel
12-03-2021 Begeleider TollembeekdagondersteuningTollembeekDe Oude Pastorij
22-01-2021 Woonbegeleider ToendrawoonondersteuningBrusselToen-dra


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen