Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Dagelijkse zorg

We bieden dagondersteuning aan mensen die niet (meer) terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats. Cliënten worden tijdens weekdagen ontvangen in het activiteitencentrum en kunnen van daaruit deelnemen aan verscheidene ateliers.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen