Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

We bieden dagondersteuning aan mensen die niet (meer) terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit of in een maatwerkbedrijf. In het activiteitencentrum word je tijdens weekdagen ontvangen en van daaruit kan je deelnemen aan verscheidene ateliers.

Onze activiteitencentra voorzien een breed gamma aan activiteiten: houtbewerking, beeldend atelier, bakkerij, snoezelen enzovoort.

We bekijken samen welke cluster voor jou geografisch en qua aanbod matcht met je vraag en je mogelijkheden om je te verplaatsen.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen