Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Elk jaar gaan wij op zoek naar jobstudenten om ons te ondersteunen tijdens de zomermaanden en de weekends. Dit zowel voor nacht- , dagactiviteiten- en leefgroepbegeleiding.

De werkbreuken kunnen variëren van deeltijds tot voltijds.

Als jobstudent werk je steeds onder begeleiding van het team.

Je zal voornamelijk uitvoerende taken krijgen om de praktische taken te verlichten of om extra hulp te bieden bij verzorging.

De jobstudent die wij zoeken is gemotiveerd, minstens 18 jaar en heeft liefst enige ervaring of voeling met onze voorziening, doelgroepen.

Ben je gemotiveerd en durf je de uitdaging aan, bezorg ons dan je CV via mail of vul online een vrijblijvende vacature in en vink zeker het vakje jobstudent aan!

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen