Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Elk jaar gaan wij op zoek naar jobstudenten om ons te ondersteunen tijdens de zomermaanden en de weekends. Dit zowel voor nacht- , dagactiviteiten- en leefgroepbegeleiding.

De werkbreuken kunnen variëren van deeltijds tot voltijds.

Als jobstudent werk je steeds onder begeleiding van het team.

Je zal voornamelijk uitvoerende taken krijgen om de praktische taken te verlichten of om extra hulp te bieden bij verzorging.

Jobstudenten die als begeleider aan de slag willen gaan, zijn minstens 18 jaar of volgen een zorggerelateerde opleiding.

Ben je gemotiveerd en durf je de uitdaging aan, bezorg ons dan je CV via mail of vul online een vrijblijvende vacature in en vink zeker het vakje jobstudent aan!

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen