Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Ervoor gaan

Voor haar 30-jarig bestaan heeft Zonnelied vzw 2 boeken uitgebracht met als thema ‘Ervoor gaan’.

Voor deze boeken zorgde Zonnelied met haar verschillende artistieke ateliers voor 36 artistieke werken van 12 cliënten.

Cliënten en personeelsleden tonen de resultaten van hun gedrevenheid in de dagelijkse werking. ‘Ervoor gaan’ impliceert altijd een – hoe zelfbewust en koppig ook – nederigheid in het volle besef van de eigen beperktheid en de ijdele fascinatie voor de vele imaginaire grootheden. De persoon met een verstandelijke beperking houdt ons hierin een exemplarische, en precies daarom soms beangstigende, spiegel voor.

Kopen?

Deze boeken kan je aankopen via Zonnelied vzw. Wens je een exemplaar aan te kopen neem dan contact op met lothar.vandenberghe@zonnelied.be

Ervoor gaan : 25 euro


Echo’s van verlangen

Naar aanleiding van de studiedag rond psychoanalyse en verstandelijke beperking (31 januari 2014) werd in 2016 een boek uitgebracht door Johan De Groef & Rudi Vermote (Red.).

Psychoanalyse en verstandelijke beperking vormen een allesbehalve vanzelfsprekend koppel. Ze lijken mekaar zelfs uit te sluiten. Aan die wederzijdse uitsluiting liggen heel wat verschillende theoretische en praktische factoren ten grondslag met ondermeer de van oudsher ambivalente verhouding van pedagogiek en psychoanalyse, het centraal staan van cognitieve processen en leertheoretische concepten in de pedagogiek, de verstandelijke beperking als een organisch gegeven dat niet voor behandeling – zeker niet voor een psychoanalytische behandeling – vatbaar is enz. En toch … in tijden van inclusie blijkt overduidelijk dat een psychoanalytische benadering van verstandelijke beperking wel eens inclusief avant la lettre kan zijn. Die benadering maakt immers concreet werk van haar inclusief adagio: “Niets menselijks is mij vreemd, hoe vreemd die mens ook moge lijken”. Dit boek zet aan om zelf werk te maken van je verlangen om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen als volwaardig subject van verlangen, hoe gewoon of ongewoon dat ook gestalte mag krijgen ... al is het luisteren naar fluisteren.

Kopen?

Dit boek kan je aankopen via: www.garant-uitgevers.be

Echo's van verlangen: 28 euro

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen