Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven.

Foto van bewoners

Open & gastvrij

We ontvangen cliënten en hun ondersteunende netwerken onbevooroordeeld. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.

Foto van bewoners

Vertrouwen in mensen

Vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kansen aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.

Foto van bewoners

Onze organisatie

Communicatie stand van zaken maatregelen corona.

De veiligheidsraad heeft vorige week vrijdag de duurtijd van de maatregelen verlengd.

We vermoeden dat de maatregelen tot minimaal 3 mei zullen lopen.

Klik hier voor de afspraken wonen, dagcentrum en individuele ondersteuning


Samen Tegen Corona!

Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er in Zonnelied niet alleen voor. Wil jij onze bewoners en personeel steunen met een kaartje, een videoboodschap, wil je helpen met het maken van mondmaskers, ... heb je een idee om ons te helpen op een andere manier, deel dan jouw initiatief, hartverwarmende video, foto of bericht op onze Facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/Zonneliedvzw of via ons Facebookprofiel Zonne Lied.

Alle andere info met betrekking tot corona kunnen jullie terugvinden op onze website onder nieuws.


Ik zoek nog ondersteuning - open plaatsen

Zonnelied biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan:
  • woon-, dagondersteuning
  • begeleid werken
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • residentieel, ambulant (in de gebouwen van Zonnelied) of mobiel (in het thuismilieu)
  • in een voltijds of deeltijds regime, tijdelijk of langdurig.

We verlenen zorg aan:

  • personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen
  • personen met een meervoudige beperking
  • personen met een niet-aangeboren hersenletsel

In geval van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking.

Wie zijn we? Wat bieden we?