Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven.

Foto van bewoners

Open & gastvrij

We ontvangen cliënten en hun ondersteunende netwerken onbevooroordeeld. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.

Foto van bewoners

Vertrouwen in mensen

Vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kansen aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.

Foto van bewoners

Onze organisatie

Beste #heldvanwelzijn

Onder impuls van de projectgroep psycho-sociaal binnen de taksforce COVID-19 Zorg groeide dezorgsamen.be uit tot hét online platform waar medewerkers in zorg en welzijn tips vinden om voor zichzelf te zorgen, om veerkracht bij te tanken en om de collega’s te ondersteunen.

Op dit platform kon je vorige zaterdag (16/5) het 2de gratis webinar met als thema “Actief in zorg of welzijn? Ontdek hoe familie of vrienden jou mee kunnen sterken in je veerkracht.” volgen. Samen met Peter Adriaenssens en Ilse De Pauw, was Katleen Evenepoel, directeur van Zonnelied er te gast. Haar organisatie kreeg te kampen met een corona-uitbraak. Ze spreekt waarderend over haar “ploeg” – van medewerker op de werkvloer tot RVB – en heeft veel respect voor de gasten van Zonnelied, die zich flexibel opstellen in deze coranatijden. Ze hoopt dat de bezieling die vandaag sterk in beeld komt, zich lang mag laten zien en voelen in de samenleving. Ze plaatst op een positieve en eerlijke manier de sector Ondersteuning voor Personen met een Handicap in de kijker.

Heb je dit webinar niet kunnen volgen? Geen nood: het blijft beschikbaar op de website van dezorgsamen.be, en wordt ook uitgezonden op KanaalZ, elke dag in de week van 25 mei 2020.


Communicatie stand van zaken maatregelen corona

1 bewoner in Zonnelied positief getest, 464 personeelsleden en bewoners testen negatief

Zonnelied heeft zeer goed nieuws. Slechts 1 bewoner werd positief getest op covid19, nergens anders in onze werkingen worden zieke bewoners en personeelsleden gemeld.

Alle testresultaten van onze bewoners zijn gekend, op één bewoner na is iedereen negatief. Via onze huisartsen en arbeidsgeneesheer vernamen we dat buiten deze 1 bewoner geen enkele andere bewoner of personeelslid covid-positief is, ons plan van aanpak verloopt vlot. Alle families worden opgebeld met het goede nieuws.

Zware uitbraak onder controle

Een aantal weken geleden werd in één huis van onze werking een besmetting vast gesteld met meerdere zware zieken. Onmiddellijk werd het actieplan opgestart. We konden rekenen op de steun van onze artsen en andere experts. Dankzij deze steun werd de verdere verspreiding van het virus vermeden. Dit blijkt nu ook uit de testresultaten. Het betekent dat onze medewerkers zeer zorgzaam zijn omgegaan met de maatregelen. Samen met onze bewoners zijn zij de echte helden van vandaag.

We moeten nu waakzaam zijn én de aangenomen richtlijnen verder aanhouden

Afbouw maatregelen

Wat de afbouw van de maatregelen betreft, kunnen we jullie meedelen dat we werken aan een afbouwplan, verspreid in de tijd. We zijn blij dat we vanaf 18 mei: bezoek kunnen ontvangen. Ook onze mobiele & ambulante diensten worden op 18 mei opnieuw opgestart. Vanaf 1 juni willen we onze dagcentra openen. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd in onze verschillende vestigingen.

Dikke merci

Na het goede testresultaat binnen al onze afdelingen is dit een enorme opsteker voor ons personeel. Ik houd er dan ook aan elk personeelslid van onze organisatie te bedanken voor de volgehouden inspanningen en motivatie. Ons werk is mensenwerk. We trachten elke dag op zoek te gaan naar het evenwicht tussen het toepassen van de richtlijnen én het rekening houden met levenskwaliteit en de o zo noodzakelijke nabijheid.

Ik dank ook de families en de sympathisanten van onze vzw om zich aan de afspraken te houden en ons zo massaal te steunen. De solidariteit is groot en dat maakt van onze organisatie een (h)echte familie.

Katleen Evenepoel, algemeen directeur.


Communicatie stand van zaken maatregelen corona - MOGELIJKE BEZOEKREGELING VANAF MAANDAG 18 MEI


Op 7 en 8 mei vonden testen plaats in het kader van Corona. De testresultaten van bewoners en medewerkers zullen ons aanwijzingen en richting geven in het verdere beleid en de verdere uitwerking van voorwaarden en maatregelen in de goede zorg voor de bewoners.

Daarom kondigen we jullie een mogelijke bezoekregeling aan vanaf maandag 18 mei. Klik hier voor de toelichting referentiekader en praktische afspraken.


Zonnelied biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan:

  • woon-, dagondersteuning
  • begeleid werken
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • residentieel, ambulant (in de gebouwen van Zonnelied) of mobiel (in het thuismilieu)
  • in een voltijds of deeltijds regime, tijdelijk of langdurig.

We verlenen zorg aan:

  • personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen
  • personen met een meervoudige beperking
  • personen met een niet-aangeboren hersenletsel

In geval van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking.

Wie zijn we? Wat bieden we?