Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven.

Foto van bewoners

Open & gastvrij

We ontvangen cliënten en hun ondersteunende netwerken onbevooroordeeld. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.

Foto van bewoners

Vertrouwen in mensen

Vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kansen aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.

Foto van bewoners

Onze organisatie

Welkom op de website van Zonnelied.

Voor wie Zonnelied niet kent en nieuwsgierig is naar de krachtlijnen van onze organisatie, surf zeker verder doorheen onze website.

Regelmatig posten we onder nieuws een update, zo kan je  op hoogte blijven van onze activiteiten. Hou onze website en nieuwsberichten goed in de gaten.

Nieuwsgierig? Klik dan op deze link: https://www.zonneliedvzw.be/nieuws/


De laatste versie van ons Zonnemagazine lezen? Klik hier


Volg ons ook via:

https://www.instagram.com/vzwzonnelied/

en

https://www.facebook.com/vzwzonnelied


We verlenen zorg aan:

  • personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen
  • personen met een meervoudige beperking
  • personen met een niet-aangeboren hersenletsel

In geval van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking.


Zonnelied biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan:

  • woon-, dagondersteuning
  • begeleid werken
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • residentieel, ambulant (in de gebouwen van Zonnelied) of mobiel (in het thuismilieu)
  • in een voltijds of deeltijds regime, tijdelijk of langdurig.


Eenmaal, andermaal, verkocht! 

Benieuwd? klik hier en lees meer


JAARVERSLAG 2023

zorg dragen

continu ontwikkelen

verdiepen van onze opdracht

Hoe al deze zaken tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe onze activiteiten een rol speelden in de teams en ver daar buiten: dat en meer leest u in dit jaarverslag.


Ben jij klaar voor het betere werk?

Een carrière in zorg en welzijn?

Daar help je niet enkel anderen mee – je maakt ook plezier met collega’s,

bouwt aan een carrière & geniet van ‘n ongelooflijke variatie aan jobs en mogelijkheden!

https://care-er.be/nl/beroepen/detail/persoonsbege...Zonneliedcollectie
Jij kan helpen dromen waarmaken!


Klik hier voor meer informatie over onze dromen 2024.