Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven.

Foto van bewoners

Open & gastvrij

We ontvangen cliënten en hun ondersteunende netwerken onbevooroordeeld. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.

Foto van bewoners

Vertrouwen in mensen

Vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kansen aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.

Foto van bewoners

Onze organisatie

Bedankt beste vrienden, vrijwilligers, sponsors

Nog nooit werden we geconfronteerd met zo een grote crisis. COVID19 bezorgde ons allemaal bange en slapeloze nachten. De richtlijnen werden voortdurend aangepast. Dit was niet eenvoudig.

We mogen bijzonder trots zijn op het resultaat. Alle voorzorgsmaatregelen werden consequent opgevolgd. Alle teams slaagden erin om zoveel mogelijk besmetting te weren of te voorkomen.

Vanaf 15 juni mogen we terug denken in termen van 'het gewone leven'. Alle activiteiten kunnen stapsgewijs hernomen worden, behoudens een aantal voorwaarden en specifieke situaties.

Ondanks de afbouw van de maatregelen blijven we zeer alert en volgen we alle richtlijnen op de voet.

Ik ben bijzonder trots op alle steun en inzet die er geweest is. Alleen samen konden we dit resultaat neerzetten. Onze medewerkers zijn helden en verdienen alle respect.

Bedankt aan het bestuur om de werking op handen te dragen.

Bedankt aan alle artsen die ontzettend veel tijd, expertise en steun hebben gegeven.

Bedankt aan alle collega's intern en extern met ons verbonden

Bedankt aan alle sponsors, spontane artiesten en vrijwilligers

Bedankt aan alle gasten en hun families thuis of bij ons

Bedankt aan elke held

Bedankt

Laat ons de komende maanden tijd maken voor reflectie en zorgzaamheid voor elkaar.

Katleen Evenepoel, Algemeen Directeur vzw ZonneliedZonnelied biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan:

  • woon-, dagondersteuning
  • begeleid werken
  • individuele psychosociale ondersteuning
  • residentieel, ambulant (in de gebouwen van Zonnelied) of mobiel (in het thuismilieu)
  • in een voltijds of deeltijds regime, tijdelijk of langdurig.

We verlenen zorg aan:

  • personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen
  • personen met een meervoudige beperking
  • personen met een niet-aangeboren hersenletsel

In geval van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking.

Wie zijn we? Wat bieden we?