Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Begeleid Werken is gebaseerd op Supported Employment (een internationaal erkende methodiek om mensen met een (arbeids-)beperking toe te leiden naar werk):

  • Werk op maat: rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van elke cliënt zoeken we een werkplek waar de cliënt op vrijwillige basis kan werken.
  • Inclusief: de cliënt werkt op de reguliere arbeidsmarkt.
  • Trajectmatig: De individuele (deel)taken worden stap voor stap aangeleerd door een jobcoach die ook nadien blijvende opvolging en ondersteuning biedt.

Een begeleidwerker vervangt geen andere werknemer, hij/zij staat een andere werknemer bij zodat het voor ieder een WIN/WIN is.

Wie kan Begeleid Werken doen?

  • Elke persoon met een vermoeden van handicap:
  • of je wordt doorverwezen vanuit gespecialiseerde trajectbegeleiding van de VDAB of GTB
  • of je kan beroep op ons doen via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-Brussel of RTH Halle/Vilvoorde) of met een persoonsvolgend budget,
  • of je kan ondersteuning inkopen via facturatie.

Onze cliënten zijn personen met een (arbeids-)beperking.
Het gaat over personen met een vermoeden van beperking, personen met een beperking van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke aard, eventueel met bijkomende psychische beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of personen met een autismespectrumstoornis.


Waar kan je Begeleid Werken doen?

Overal, ook daar waar je het niet direct verwacht, kan Begeleid Werken een meerwaarde zijn. Je kan gedurende één of meerdere dagen per week aan de slag. De begeleidwerker ontvangt hierbij geen loon.

Het Werkburo Brussel-Halle-Vilvoorde is stichtend lid en deel van Werkburo Vlaanderen.

Meer info kan je hier vinden: www.werkburo.be en www.begeleidwerken.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen