Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

IDO - Individuele Dienstovereenkomst

IDO - Individuele Dienstovereenkomst

Onze IDO brengt klaarheid en geeft jou als gebruiker houvast.

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook voor het contract tussen jou, de gebruiker en Zonnelied, je zorgaanbieder.

Onze IDO, overeenkomst, legt afspraken vast voor vele jaren. Het is dan ook belangrijk voor ons als zorgaanbieder om er de nodige aandacht aan te besteden. Zo vermijden we misverstanden, verkeerde verwachtingen of zelfs conflicten.

Omdat er veel bij een IDO komt kijken en er ook wettelijke regels zijn, blijft het een ingewikkelde overeenkomst. Het is een lijvig contract, met moeilijke woorden en zinnen. Hieronder vinden jullie enkele bijlagen bij de IDO die verduidelijking brengen. 

Heb je nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw contactpersoon binnen het sociaal team en/of jouw individueel begeleider.  

Bijlage 01_verklarende woordenlijst_IDO PVB 2024

Bijlage 04_Collectieve rechten en plichten binnen Zonnelied vzw_IDO PVB 2024

Bijlage 06_Huishoudelijk reglement gebruikersraad Zonnelied vzw _IDO PVB 2024

Duurzaamheid in de zorgsector - Duurzaamheid in Zonnelied

We zetten deze documenten online omwille van de ecologie. Want uitsparen van papier = “sparen” van bomen. 

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen