Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Zonnelied gaat graag het sociaal engagement aan om studenten een hand te rijken om zich verder te ontplooien. Wij bieden steeds een leerrijke stage aan die voldoende ondersteund en begeleid wordt. Bij het kiezen van een stageplek wordt steeds rekening gehouden met je eigen mogelijkheden (bereikbaarheid van de locatie,...). Indien je zelf een bepaalde interesse hebt naar doelgroep of locatie, kan je deze steeds doorgeven tijdens de eerste contacten.

Afhankelijk van de opleiding en het opleidingsjaar wordt bekeken welke de mogelijke stageplaatsen zijn waarvoor je in aanmerking komt.

Binnen onze voorziening bieden wij zowel woon-, dag- als kortdurende woonondersteuning aan en dit voor verschillende doelgroepen en op verschillende locaties. Meer informatie hierover vind je elders op deze website.

Indien je interesse hebt betreffende een stage in onze voorziening of je hebt nog wat vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

In sommige gevallen is het echter de school of het instituut die zelf de eerste contacten wenst te leggen. Gelieve dit zelf wel eerst even na te vragen vooraleer je contact zoekt met ons.

En wie weet, kan je na je stage terugkomen als jobstudent of zelfs als nieuwe collega.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen