Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Verslagen Gebruikersraad

Hieronder vind je de verslagen van de Gebruikersraad:

  • 18 januari 2018
  • 05 maart 2018
  • 11 juni 2018


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen