Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Jouw aangepaste omgeving

Cliënten die nood hebben aan een intensieve ondersteuning kunnen in Zonnelied voltijds of deeltijds wonen, met wisselende intensiteit aan ondersteuning. Op onze verscheidene campussen organiseren we een aangepaste woonomgeving, met oog voor de mogelijkheden van cliënten en de omgeving. Cliënten krijgen ondersteuning waar nodig bij ADL-activiteiten en bij het organiseren en beleven van hun vrije tijd. Als cliënt kan je over een eigen woning beschikken of gebruiken maken van een woonst van Zonnelied.

Er is ook een mogelijkheid tot kortdurende woonondersteuning. Samen met de cliënt en zijn netwerk bekijken we de vraag en mogelijkheden.


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen