Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Woonondersteuning

Jouw aangepaste omgeving

Als je nood hebt aan intensieve ondersteuning kan je voltijds of deeltijds in Zonnelied wonen, met wisselende intensiteit aan ondersteuning.

In onze verscheidene clusters organiseren we een aangepaste woonomgeving, met oog voor jouw mogelijkheden en van de omgeving. Je krijgt ondersteuning waar nodig bij ADL-activiteiten en bij het organiseren en beleven van je vrije tijd. Als cliënt kan je over een eigen woning beschikken of gebruiken maken van een woonst van Zonnelied.

Er is ook een mogelijkheid tot kortdurende woonondersteuning. Samen met jou en je netwerk bekijken we de vraag en mogelijkheden.

Brussel

Eizeringen

Roosdaal

Gooik

Opwijk-Merchtem

Tollembeek

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen