Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Nalatenschap - Maak gebruik van de erfbelasting.

Nalatenschap - Maak gebruik van de erfbelasting.

Als erflater kunt u in uw testament ook een legaat maken aan vzw’s (zoals een vzw met een liefdadig doel), overheden en hun openbare instellingen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, private stichtingen of stichtingen van openbaar nut.

Op deze legaten is momenteel een verlaagd tarief van 8,5% van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.
Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op legaten aan vzw's, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%.

Meer info klik hier

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen