Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Vorming

Wie kan bij ons terecht?

Mantelzorgers en hulpverleners. Uit reguliere diensten, geestelijke gezondheidszorg en welzijnszorg 1ste lijn tot specialisatie

Wat bieden wij aan?

Vorming en kennisontwikkeling voor mantelzorgers en hulpverleners

Handicap-specifieke vorming: basisvorming en/of verdiepend, theoretisch en/of praktijkgericht, intervisie en supervisie

Outreach: overdragen van handicap-specifieke kennis in functie van ondersteuning en toeleiding naar de meest gepaste hulpverlening Inrichten van lezingen en studiedagen – kenniskringen – samenwerking en verbinding met andere voorzieningen en wetenschappelijke discipline en onderzoek Onderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn; op maat van de vraag (erkenning, beperking, dagactiviteiten, creatieve ateliers, methodieken, inclusie, netwerken, psychische kwetsbaarheid, NAH, autisme, psychotherapie …)

Kostprijs?

Kostprijs is afhankelijk van vraag en mogelijke financieringsvorm. De wettelijke bijdrageregeling is van toepassing.

Tarieven

Hoe werken wij?

Op maat van de vraag gaan we op zoek naar het meest gepaste aanbod. Het Platform bestaat uit een team van medewerkers met praktijkkennis en een eigen specifieke deskundigheid.

Contact:

  • Steve Oosterlinck
  • Tel: 053/64.64.57
  • GSM: 0497/58.38.62
  • Email

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen