Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Onze visie

Zonnelied gaat voor gastvrijheid die een proces van zelfverwerkelijking mogelijk maakt. Zonnelied creëert de voorwaarden waardoor elke cliënt zijn/ haar eigen verlangen kan ontwikkelen. Op het spoor komen van het individuele verlangen van een cliënt veronderstelt een open, ontvangende basishouding vanuit een professionele omgeving die rekening houdt met de mogelijkheden, grenzen en geschiedenis van de cliënt en zijn/ haar netwerk. Zonnelied helpt zo inclusief mogelijk bij de zelfverwerkelijking van elke cliënt op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, vrije tijd, vorming en relaties.

Zonnelied gaat voor een geëigende plaats in de samenleving voor personen met een beperking. Om dit proces te ondersteunen, zorgt Zonnelied zoveel als mogelijk en wenselijk voor decentralisatie, differentiatie en integratie van haar dienstverlening.

Bij Publicaties en documenten kan je een korte samenvatting van enkele visieteksten lezen.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen