Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Onze visie

Onze missie vertrekt vanuit de Franciscaanse traditie van gastvrijheid, verdraagzaamheid en openheid voor de ander. Zonnelied is een plaats waar de ander zich kan tonen met zijn bijzondere eigenheid en anders zijn. Elke cluster heeft zo zijn eigen kwaliteitsvol aanbod uitgewerkt op maat van de gasten en vervlochten met de buurt.

‘Dragen’ beschouwen we als een kernwaarde van het Franciscaans verhaal. Dragen als zorgen voor degene die ergens ‘buiten’ valt. De afgelopen jaren zien we dat verschillende personen met meer complexe ondersteuningsvragen de weg naar Zonnelied vinden. De invoering van de persoonsvolgende financiering en ook thema’s als diversiteit, inclusie en betekenisvol samenleven dagen ons uit om te groeien en te ontwikkelen als organisatie.

Vanuit de dienstverlening van Zonnelied dienen we keuzes te maken voor een sterk toekomstplan. We streven naar een maximale kwaliteit van bestaan voor onze cliënten.

In 2020 startten we in Zonnelied een grote denkoefening. De woonondersteuning in Zonnelied werd hertekend in ‘de waaier aan verblijf’. We kiezen voor een stapsgewijze aanpak en overgang, het is een beweging die we op gang brengen. Als organisatie dienen we blijvend in te zetten op wendbaarheid en flexibiliteit. Deze waaieroefening tracht een antwoord te formuleren op de huidige realiteit van aanmeldingen. Het blijft noodzakelijk dat we rekening houden met het type aanmeldingen en inzetten op de vragen, noden en doelgroepen van de toekomst. We onderscheidden zo 8 verschillende zorgnoden en proberen deze te koppelen aan een type werking:


  • Open & inclusief: een open leefomgeving met aandacht voor verknoping met de buurt.
  • Cohousing: elk heeft zijn eigen woning. Wat hen verbindt is ontmoeting in de gemeenschappelijke ruimte en de ruimere buurt. Alleen, maar toch samen.
  • GES+: we focussen ons op complexe noden inzake beperking en bijkomende geestelijke gezondheidszorg en/of gedragsproblematiek.
  • Oriëntatie: in dialoog met de persoon met een zekere gedragscomplexiteit en alle betrokkenen zoeken we samen naar de meest aangewezen en haalbare woonsituatie. De oriëntatie is tijdelijk en zorgt ervoor dat een gericht traject mogelijk wordt.
  • Structuur & actie: de gast heeft nood aan een voorspelbaar en actief kader. De activiteiten zijn gereguleerd. Centraal staan houvast, ordening en programmatie.
  • Structuur & rust: de gast heeft nood aan een voorspelbaar en rustig, prikkelarm kader. De activiteiten en relatieve rust zijn meer gereguleerd. Ook hier zetten we in op houvast, ordening en programmatie.
  • Zorg+: personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende/verhoogde medische zorgvraag.
  • GES+ en Zorg+: richt zich op personen met een verstandelijke beperking en de combinatie met een verhoogde medische zorgvraag en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen en/of gedragsproblematiek.

We hechten veel belang aan kwaliteit van dienstverlening, werken met goesting, een goed medewerkersbeleid, waarbij we zorgzaam willen omgaan met de mogelijkheden en wensen van teamleden. We willen kansen creëren voor medewerkers om te leren en voor medewerkers die een andere uitdaging of verschuiving van team voorop stellen. We zoeken solidair naar oplossingen.

We zijn de afgelopen 40 jaren uitgegroeid tot een straffe zorgverlener met een waaier aan mogelijkheden voor onze gasten. We maken nu sterke keuzes voor een mooi toekomstplan.

Bij Publicaties en documenten kan je een korte samenvatting van enkele visieteksten lezen.

Een meer uitgebreide weergave van de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie is beschreven in het kwaliteitshandboek. Je kunt het kwaliteitshandboek opvragen via info@zonnelied

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen