Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Aanbod van onze organisatie

Zonnelied biedt ondersteuning aan volwassen mannen en vrouwen met een (verstandelijke) beperking. In geval van RTH komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking. Daarenboven biedt Zonnelied ondersteuning aan personen met acute, langdurige en complexe zorgvragen, zoals:

  • Volwassenen met bijkomende ernstige psychische en/of gedragsmoeilijkheden
  • Volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een degeneratieve ziekte
  • Volwassenen met (bijkomende) ontwikkelingsstoornissen, sensoriële beperkingen of fysieke beperkingen

Zonnelied richt zich tot meerderjarigen vanaf 21 jaar, uitzonderlijk tot jongvolwassenen vanaf 16 jaar.

Zonnelied biedt volgende vormen van dienstverlening aan, gefinancierd door diverse bronnen (FAM, RTH, persoonsvolgende convenant, persoonsvolgend budget,…).

  • Woonondersteuning
  • Dagondersteuning
  • Begeleid Werk
  • Individuele ondersteuning

In de individuele dienstverleningsovereenkomst omschrijven we de concrete inhoud van de dienstverlening. Je vindt de individuele dienstverleningsovereenkomst als bijlage 1 en 2 bij het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen