Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Participatie en samenwerking

Zonnelied participeert in een aantal projecten om op deze manier een link te kunnen leggen tussen onze cliënten en de maatschappij. We spelen hierbij in op de vragen en verlangens van cliënten, en ook op de maatschappelijke tendensen die we waarnemen.

Een belangrijke factor in deze projecten is de verbinding met de directe omgeving. We zorgen o.a. voor zichtbaarheid in de gemeente, stad en provincie.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen