Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Samen sterk

Zonnelied vzw staat open voor veel samenwerkingsvormen en dit met diverse partners. Belangrijk is wel dat het om maatschappelijk gedragen en inclusie projecten gaat. Een samenwerking met een partner ontstaat vanuit inhoudelijke kennis, overeenkomst in visie en werkwijze. Onze organisatie beschikt over competente en hooggekwalificeerde medewerkers met jarenlange ervaring op domeinen als financieel en personeels beleid, budgetcontrole, psychoanalyse, orthopedagogie, … En die expertise stellen we graag ter beschikking.

Rechts in de kolom houden we dan overzicht van organisatie waarop je kan klikken.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen