Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Onze waarden

De missie en visie van Zonnelied berusten op drie kernwaarden:

  • Vertrouwen in mensen: Vanuit een houding van basisvertrouwen geven we kans aan cliënten, medewerkers en netwerken. We werken samen in een proces van proberen, evalueren en bijsturen.
  • Open en gastvrij: We ontvangen cliënten, medewerkers en netwerken onbevooroordeeld. Mensen worden betrokken en krijgen ruimte om initiatief te nemen. We gaan samen denken en samen doen. Met een open blik werken we actief aan samenwerkingen om te evolueren naar een gastvrije samenleving.
  • Aandacht voor kwaliteit van bestaan: Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven. Kwaliteitsvolle dienstverlening is wat we in een samen-verhaal nastreven. We onderwerpen beslissingen zoveel mogelijk aan een duurzaamheidstoets.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen