Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Onze doelstellingen

De missie, visie en waarden van Zonnelied vertalen zich in strategische en operationele doelstellingen. Zonnelied legt deze doelstellingen vast in een meerjarenplan vanuit de interactie met haar maatschappelijke partners.

Voor de periode 2015 tot 2020 legt Zonnelied vier strategische doelstellingen vast:

  • Het aanbod en de dienstverlening van Zonnelied is meer vraaggestuurd en uitgebreider.
  • Zonnelied bouwt een ontwikkelings- en toekomstgericht ondersteuningsconcept uit.
  • Zonnelied draagt expertise uit door een kenniscentrum op te richten.
  • Zonnelied heeft een toekomstgerichte organisatiestructuur.

Een meer uitgebreide weergave van de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie is beschreven in het kwaliteitshandboek. Je kunt het kwaliteitshandboek raadplegen via de kwaliteitscoördinator of hier op de website.

Visieteksten kan je opvragen via info@zonnelied.be


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen