Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

U kan Zonnelied financieel steunen door geld te storten op het rekeningnummer

IBAN BE79 7865 6640 7333 met als vermelding “gift – je rijksregisternummer“.

Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Op deze manier kun je tot de helft van je gift terugkrijgen.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen