Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Geef je ons een duwtje in de rug?


Je kunt Zonnelied ook steunen, door middel van een gift.

Je kan je gift overmaken op rekeningnummer BE79 7865 6640 7333 - BIC KREDBEBB met de mededeling gift PR en fondsenwerving.

Giften van minstens 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het bedrag.

Dit betekent dat je met een storting van 40 euro slechts 22 euro betaalt.

Een maandelijkse storting vanaf €4 is reeds voldoende om een fiscaal attest te ontvangen.

Je ontvangt automatisch een fiscaal attest van Zonnelied in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen