Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Werken bij Zonnelied

We hebben continu nood aan helpende handen...

Werken bij Zonnelied betekent dat je deel uitmaakt van een samen-sturend team met veel energie en #Zonneliedwerkenmetgoesting. De inzet voor onze werking zorgt voor verbondenheid en erkenning.

Je bouwt mee aan een organisatie voor alle bewoners van de leegroepen en bezoekers van onze activiteitencentra. Daarnaast biedt Zonnelied de flexibiliteit om je eigen pad uit te stippelen in een omgeving waar samen-werken en samen-sturen centraal staat. Want #Zonneliedwerkenmetgoesting werkt!

Heb je interesse om een handje toe te steken? Elk persoon met talent en goesting is steeds welkom bij Zonnelied. 

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen