Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Werken bij Zonnelied

We hebben continu nood aan helpende handen...

Heb je interesse om een handje toe te steken? Dat is zeer welkom, want we zijn permanent op zoek naar helpende handen in verschillende statuten:

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen