Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Organisatiestructuur

Zonnelied vzw wordt aangestuurd door een algemene vergadering en een Raad van Bestuur, voorgezeten door de heer Renaat Van Der Stock.

Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de beleidsploeg bestaande uit: een algemeen directeur, directeur Bedrijfsvoering, directeur Zorg en 5 diensthoofden begeleiding. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door ondersteunende diensten.


Zonnelied speelt in op veranderende vragen van personen met een beperking en op de veranderende tendensen in de maatschappij.

We vinden het daarnaast ook heel belangrijk dat onze medewerkers met Goesting in Zonnelied werken. Elke medewerker kan meedenken en initiatief nemen om de werking van Zonnelied te versterken. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zich gemotiveerd en betrokken voelt.

We gaan SAMEN STUREN in samenwerking tussen de teams, de ondersteunende teams en het beleidsteam. We houden steeds de focus op het gezamenlijke doel.

We organiseren ons in 6 clusters: 5 geografische eenheden en 1 dienst Individuele Ondersteuning.

Dit zijn cluster Roosdaal, Opwijk/Merchtem, Tollembeek, Brussel en Eizeringen/Gooik. Individuele ondersteuning bestaat uit Trion, SPPit, Werkburo en I.T.E.R.

 • Elke cluster is uniek en heeft verschillende noden.
 • We vertalen onze nieuwe organisatiestructuur in een bollentekening met volgende principes:
  • De cliënt staat centraal.
  • Op de eerste groene cirkel zitten de woonteams.
  • Op de tweede groene cirkel zitten netwerk en mogelijks activiteitencentra, team nacht, team logistiek en het groene ondersteunend team.
  • Het groene ondersteunende team kan bevatten: planner(s), projectleider(s), vliegende, verpleegkundige, …
  • De rode ondersteunende teams zitten op de rode cirkel.
  • De blauwe bollen bestaan uit: netwerk, raad van bestuur, ondernemingsraad en gebruikersraad.
 • Er is een onderscheid tussen ‘team’ en ‘vergadering’.
  • Een team werkt samen om de doelen van hun charter te bereiken.
  • Een vergadering zorgt voor afstemming rond een bepaald onderwerp, project of opdracht.


Ledenlijsten van onderstaande raden zijn opvraagbaar via info@zonnelied.be

 • Leden van de interne klachtencommissie
 • Leden van de raad van bestuur
 • Samenstelling gebruikersraad
 • Samenstelling toezichtsraad

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen