Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Organisatiestructuur

Zonnelied vzw wordt aangestuurd door een algemene vergadering en een Raad van Bestuur, voorgezeten door de heer Renaat Van Der Stock.

Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de beleidsploeg bestaande uit: een algemeen directeur, financieel directeur, diensthoofd staf, diensthoofd logistiek en 5 diensthoofden begeleiding. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een stafploeg. De werking wordt mede ondersteund door beleidsmedewerkers.

Zonnelied vzw bestaat uit 5 geografische werkingen (die wij intern als cluster benoemen) en een dienst begeleid werken. Elke cluster heeft zijn eigen dagelijkse bestuur (regievergadering) bestaande uit: diensthoofd, teamcoördinator en betrokken staflid of stafleden. Per woongroep is een teamcoördinator verantwoordelijk.


Ledenlijsten van onderstaande raden zijn opvraagbaar via info@zonnelied.be

  • Leden van de interne klachtencommissie
  • Leden van de raad van bestuur
  • Samenstelling gebruikersraad
  • Samenstelling toezichtsraad

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen