Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een verstandelijke beperking.


Hoe werken we?

De Oude Pastorij, Het Oud Gemeentehuis en De Oversteek zijn gelegen in de dorpskern van het rustige en gastvrije Tollembeek.

We bieden zorg op maat aan, dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders verlangen en noden waarbij inspraak en zelfsturing een belangrijke rol spelen. Binnen de dag- en nachtondersteuning die we bieden, hebben we aandacht voor rust en ontspanning, trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren. Een sfeer waarin iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is.

Binnen onze activiteiten zoeken we naar een traject op maat, waarbij we de zelfstandigheid zo maximaal mogelijk proberen te ontplooien. Dit door het aanbieden van een gevarieerd palet aan ateliers, (crea, mediatheek, kook- en bakatelier, …), bewegingsactiviteiten, workshops, vorming, begeleid werk, vrije tijd invulling en huishoudelijke taken.

Sommige cliënten vinden aansluiting bij de plaatselijke handelaars of dienstverlening (winkel, boerderij, kinderopvang, bib, …). We willen het netwerk van de cliënt uitbreiden/versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze een sociaal gewaardeerde rol binnen de samenleving op te bouwen.

Voor intensieve woonondersteuning zijn er individuele kamers voorzien gemeenschappelijke ruimten; woonkamers, sanitair, tuin.

Het begeleidend team werkt samen met kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten.


Adres

- De Oude Pastorij en Oud Gemeentehuis: Hernestraat 7 en 8 te 1570 Tollembeek

- Activiteitencentrum De Oversteek: Hernestraat 8 te 1570 TollembeekContact

Volg onze werking ook via:

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen