Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende fysieke beperking.


Hoe werken we?

De Schakel en 't Kompas, op onze site ’t Eizerenhof, zijn gelegen in de landelijke omgeving van Eizeringen, dichtbij het kruispunt Asse-Edingen-Ninove-Brussel.

We bieden zorg op maat aan, dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders verlangens en noden waarbij inspraak en zelfsturing een belangrijke rol spelen. Binnen de woongroep hebben we aandacht voor rust en ontspanning en trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren. Een sfeer waarin iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is. Op weekdagen worden volgende activiteiten aangeboden: marktbezoek, koken, leefgroep kuis, kamerkuis, strijken, … Daarnaast krijgen de bewoners ook dagondersteuning binnen het activiteitencentrum ’t Eizerenhof.

Binnen dit centrum zorgen we dagelijks voor een warme ontvangst van cliënten die rechtstreeks uit de thuissituatie komen of vanuit een woongroep binnen Zonnelied of een andere voorziening. We streven ernaar voor iedereen een gezellige plek te creëren waar ieder zich goed voelt en zichzelf kan zijn. We houden rekening met ieders interesses en de kwaliteiten om zo tot een aangepast dag- of weekschema te komen. We zoeken naar een zinvolle activiteit waar we een ruime waaier aan materialen ter beschikking stellen, vb. hout, klei, textiel,… Ook kan er gebruik gemaakt worden van media, organiseren we belevingsgerichte activiteiten, werken we dagelijks met voeding, kweken we in de serre eigen groenten, is muziek spelen of ervan genieten een mogelijkheid en hebben we veel aandacht voor beweging (wandelen, dans, fitness, sport, zwemmen, special olympics, ). We trachten ook zoveel als mogelijk inclusief te werken en bouwen we aan contacten met de omgeving. Uitstappen en ontspanningsmomenten behoren zeker tot de mogelijkheden. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten


Adressen activiteitencentra

  • 't Kompas: Frans Baetensstraat 55 te 1750 Lennik
  • De Vleugel: Frans Baetensstraat 55 te 1750 Lennik


Adressen wonen

  • De Schakel ('t Klavier, De Oase en De Eizvogel) - Frans Baetenstraat 55 te 1750 Lennik - 02/300 72 80
  • Villa Eizeringen - Louis Spaakstraat 11 te 1750 Lennik - 02/582 66 40


ContactVolg onze werking ook via:

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen