Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsmoeilijkheden.


Hoe werken we?

Deze werking is gelegen op onze campus in de semi-landelijke omgeving van Roosdaal.

Wij bieden zorg op maat aan. Dit wilt zeggen dat we rekening houden met ieders specifieke noden en verlangens. Door de eigenheid van leefgroepen Kensie, De Pyloon en De Spiegel in combinatie met de samenwerking mbt personeel en de gedragenheid naar cliënten kunnen we ervoor zorgen dat elke cliënt, zo gewoon mogelijk waar het kan en speciaal waar nodig, kan wonen of werken. Iedere cliënt heeft zijn eigen dag- en weekritme, met een gezonde afwisseling tussen inspanning en ontspanning. We zoeken een evenwicht tussen het groepsgebeuren en de individuele noden.

Door een intense samenwerking tussen de verschillende werkingen, zorgen we voor een gestructureerde en veilige omgeving. Op weekdagen kan je terecht in ons dagcentrum De Wegwijzer en/of in ons gedifferentieerd dagactiviteitencentrum De Boomgaard voor aangepaste begeleiding en activiteiten (bakkerij, mediatheek, muziek, sport en beweging). We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team van elke leefgroep werkt samen met kinesist, artsen, psychiaters en interne ondersteunende diensten.

Adressen

- Wonen Kensie, De Spiegel, De Pyloon en De Oever: Kloosterstraat 7 te 1761 Roosdaal

- Activiteitencentrum De Boomgaard en De Wegwijzer: Kloosterstraat 7 te 1761 Roosdaal

Contact

Sociaal team


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen