Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

In Roosdaal zijn verscheidene werkingen gevestigd. We beschrijven de wooneenheden aan de hand van de doelgroep waarop ze gericht zijn:

Vanaf 27 april 2021 verhuis van Mozaïek en De Sprankel naar Eizeringen

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen