Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Meegaan vzw

MeeGaan vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren.

Info over het project kan je hier vinden

Info over het project kan je hier vinden

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen