Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Werkburo Vlaanderen

Werkburo Vlaanderen

Onze cliënten zijn personen met een (arbeids-)beperking.
Het gaat over personen met een vermoeden van beperking, personen met een beperking van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke aard, eventueel met bijkomende psychische beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of personen met een autismespectrumstoornis.


Waar kan je Begeleid Werken doen?

Overal, ook daar waar je het niet direct verwacht, kan Begeleid Werken een meerwaarde zijn. Je kan gedurende één of meerdere dagen per week aan de slag. De begeleidwerker ontvangt hierbij geen loon.

Het Werkburo Brussel-Halle-Vilvoorde is stichtend lid en deel van Werkburo Vlaanderen.

Meer info kan je hier vinden: www.werkburo.be en www.begeleidwerken.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen