Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Dagondersteuning

Wij bieden:

 • Dagondersteuning : voor- en/of namiddag
 • In residentiële setting
 • Collectief aanbod
 • Ondersteuning door multidisciplinair team: ons begeleidend team werkt samen met een kinesist, ergotherapeut, logopedist en interne ondersteunende diensten

Frequentie:

 • Er wordt in overleg een aantal dagen dagondersteuning per jaar afgesproken

Vervoer:
We zoeken samen met de cliënt in functie van zijn/haar persoonlijke mogelijkheden hoe gespecialiseerde en gewone vervoersmiddelen kunnen gebruikt worden.

Binnen de dagondersteuning wordt er gewerkt met een individueel programma waarin de eigen verlangens, mogelijkheden en keuzes een cruciale rol spelen. Binnen dit programma is er ruimte voor atelierwerking (klei, tekenen, schilderen, werken met textiel, houtbewerking, media, sport en beweging, …), buitenhuis werk en deelname aan socio-culturele buurtactiviteiten. Verder hebben we ook aandacht voor meer therapiegerichte activiteiten zoals geheugentraining, taalprogramma’s, cognitieve therapie, …

We hebben op dit moment een aanbod voor jou op volgende locaties:

 • Brussel in de afdeling Kadans, te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54.
  Voor wie?
  Personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel of degeneratieve ziekte)
 • Brussel in de afdeling Dora (Pioen), te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54.
  Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking en of meervoudige beperking.
 • Roosdaal in de afdeling De wegwijzer, te 1761 Roosdaal, Kloosterstraat 7.
  Voor wie? Personen met ernstige psychische en/of gedragsmoeilijkheden
 • Tollembeek in de afdeling De Oude Pastorij, te 1570 Tollembeek, Hernestraat 8&15
  Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking
 • Eizeringen in de afdeling ’t Eizerenhof te 1750 Eizeringen, Carnaalstraat 50
  Voor wie?
  Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende meervoudige beperking.
Indien je graag een bezoek brengt aan onze centra of meer informatie, kan je contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van den Nest of sociale dienst: 053 64 64 30

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen