Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Dagondersteuning Eizeringen

Zonnelied vzw te Lennik

heeft vandaag een aanbod dagondersteuning in de afdeling ’t Eizeren Hof

Voor wie ?

  • Volwassenen met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende fysieke beperking.

Wat ?

  • Dagondersteuning voor- en/of namiddag
  • In residentiële setting
  • Collectief aanbod
  • Ondersteuning door multidisciplinair team
  • Geen (para)medische opvolging

Frequentie

  • Er wordt in overleg een aantal dagen dagondersteuning per jaar afgesproken

Binnen het centrum ’t Eizeren Hof zorgen we dagelijks voor een warme ontvangst van cliënten die rechtstreeks uit de thuissituatie komen of vanuit een woongroep binnen Zonnelied of een andere voorziening. We streven ernaar voor iedereen een gezellige plek te creëren waar ieder zich goed voelt en zichzelf kan zijn. We houden rekening met ieders interesses en de kwaliteiten om zo tot een aangepast dag- of weekschema te komen. We zoeken naar een zinvolle activiteit waar we een ruime waaier aan materialen ter beschikking stellen, vb. hout, klei, textiel,… Ook kan er gebruik gemaakt worden van media, organiseren we belevingsgerichte activiteiten, werken we dagelijks met voeding, kweken we in de serre eigen groenten, is muziek spelen of ervan genieten een mogelijkheid en hebben we veel aandacht voor beweging (wandelen, dans, fitness, sport, zwemmen, special olympics, ). We trachten ook zoveel als mogelijk inclusief te werken en bouwen aan contacten met de omgeving. Uitstappen en ontspanningsmomenten behoren zeker tot de mogelijkheden. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten

Waar:

  • ’t Eizerenhof is gelegen in de landelijke omgeving van Eizeringen, dichtbij het kruispunt Asse-Edingen-Ninove-Brussel.

Adres : 't Eizeren hof, Carnaalstraat z/n, 1750 Lennik

Indien U graag een bezoek brengt aan 't Eizeren Hof of meer informatie wilt, kan U contact nemen met onze sociale dienst: 053 64 64 30.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen