Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Onze verhalen

Met meer dan 300 medewerkers zetten we ons dagdagelijks in voor Zonnelied. Zonnelied is ambitieus en dynamisch, een warme organisatie op mensenmaat voor jong en oud. Zonnelied komt verrassend uit de hoek, door diversiteit en door contrasten: modern maar ook met een vleugje historiek, vernieuwend maar ook duurzaam en betrouwbaar.

Wij richten ons naar iedereen. Zonnelied is een organisatie waar iedereen aan bod komt, zich kan ontplooien en zichzelf kan zijn. Wij inspireren je graag om mee te bouwen aan het Zonnelied van de toekomst.


Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen