Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Toen-dra - De Korf

Brussel: De Pioen, 't Zinneke, Toen-dra

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Hoe werken wij?

Woongroep Toen-Dra en het activiteitencentrum De Korf bevinden zich op onze campus in de stedelijke en bruisende stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek. Onze opnameregio bestrijkt in hoofdzaak het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand.

We bieden zorg op maat aan. Dit wilt zeggen dat we rekening houden met ieders levensloop en noden, met respect voor wie iemand was en is. Binnen de dag- en nachtondersteuning die we bieden, trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren. Iedere bewoner heeft een individuele studio met eigen badkamer en kitchenette. Door een aangepaste infrastructuur (hoog/laag bad, tilliften) trachten we tegemoet te komen aan een zware fysieke zorgnood. Afhankelijk van de noden en vragen van de cliënt kan er meer individueel of groepsgericht gewerkt worden. Het netwerk en de familie zijn belangrijke partners binnen de werking. Contact, ontmoeting en overleg zijn onmisbaar om een goede samenwerking uit te bouwen. We streven ernaar om zo inclusief mogelijk te werken, wat zich vertaalt in buitenhuisactiviteiten. Daarnaast bieden we ook dagactiviteiten aan binnen het gebouw.

Binnen de dagondersteuning wordt er gewerkt met een individueel programma waarin de eigen verlangens, mogelijkheden en keuzes en cruciale rol spelen. Binnen dit programma is er ruimte voor atelierwerking (klei, tekenen, schilderen, werken met textiel, houtbewerking, media, sport en beweging, …), buitenhuis werk en deelname aan socio-culturele buurtactiviteiten. Verder hebben we ook aandacht voor meer therapiegerichte activiteiten zoals geheugentraining, taalprogramma’s, cognitieve therapie, …

Vervoer De Korf: Er wordt geen gezamenlijk vervoer georganiseerd. De cliënten staan zelf in voor het vervoer van en naar het dagcentrum en/of huis. We zoeken samen met de cliënt in functie van zijn/haar persoonlijke mogelijkheden hoe gespecialiseerde en gewone vervoersmiddelen kunnen gebruikt worden.

Het begeleidend team werkt samen met een kinesist, ergotherapeut, logopedist, voedingsdeskundige, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten.

Adres

Wonen Toen-dra en activiteitencentrum De Korf
Begijnenstraat 54
1080 Brussel

Contact

  • Elisabeth Aelbrecht – Sociale dienst
  • elisabeth.aelbrecht@zonnelied.be
  • 053/64.64.30
  • contact voor kortdurende ondersteuning: sociale.dienst@zonnelied.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen