Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

't Zinneke en De Korf

Brussel: De Pioen, 't Zinneke, Toen-dra

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een verstandelijke beperking.

Hoe werken we?

’t Zinneke situeert zich in een nieuw appartementsgebouw (4 verdiepingen) in de stedelijke en bruisende stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek.

Wij bieden zorg op maat aan. Dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders verlangens en noden. De begeleiding tracht de bewoners, samen met onze huisvrouw, maximaal te betrekken in de huishoudelijke taken, rekening houdend met de mogelijkheden van iedere cliënt. We richten ons op het kwaliteitsvol ondersteunen van de verschillende dimensies van het leven: emotioneel, sociaal, fysiek, materieel, … Zelfontplooiing en zelfverwezenlijking staan in onze werking centraal. Overdag wordt dagbesteding aangeboden in huis en op verplaatsing. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het verlangen van de cliënt. Wij willen onze cliënten in beweging houden, zowel mentaal (spreken, luisteren, uitdagen, …) als fysiek (wandelen, zwemmen, sporten, …). Hiervoor werken we samen met de collega’s in activiteitencentrum De Korf. Wij trachten onze cliënten een plaats te geven in de maatschappij door deel te nemen aan allerhande activiteiten buitenshuis: cultuur, ontspanning, maar ook dagdagelijkse boodschappen in lokale winkels. In onze tuin en op ons terras wordt er heel veel genoten van het samenzijn! We beschouwen dit als een groot pluspunt van het wonen in Brussel. Dankzij de kleine woonunits (maximum zes bewoners per verdieping) is er plaats en ruimte zowel voor het individu als voor het groepsleven. Dagelijks trachten we hier voor elke cliënt een gepast evenwicht in te vinden. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met interne ondersteunde diensten.

Adres

’t Zinneke
Opzichtersstraat 225 – 1080 Brussel

De Korf - activiteitencentrum
Begijnenstraat 54 – 1080 Brussel

Contact

  • Beatrice Beyls – Sociale dienst
  • beatrice.beyls@zonnelied.be
  • 053/64.64.45
  • Davy Van Liedekerke – contactpersoon kortdurende ondersteuning
  • davy.vanliedekerke@zonnelied.be
  • 02/452.31.07

Volg onze werking ook via:

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen