Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Brussel: De Pioen, 't Zinneke, Toen-dra

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een meervoudige beperking (ernstig tot diep verstandelijke en/of motorische en sensorische beperking).

Hoe werken we?

Deze werking is gelegen op onze campus in de stedelijke en bruisende stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek. Onze opnameregio bestrijkt in hoofdzaak het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand.

We bieden zorg op maat aan, dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders levensritme en noden. Binnen de dag- en nachtondersteuning, hebben we aandacht voor rust en ontspanning en trachten we een huiselijke en warme sfeer te creëren. Een sfeer waarin iedere cliënt zijn eigen plek vindt en waar ontmoeting en contact mogelijk is. Dit houdt in dat wij tegemoet komen aan hun behoefte naar zekerheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van relaties. Op communicatief vlak hebben ze nood aan een omgeving die open staat voor hun (kleine) signalen en lichaamstaal en hier adequaat op reageert. Omwille van hun beperkte mogelijkheden om te exploreren trachten we de omgeving naar hen toe te brengen door middel van aangepaste activiteiten. We streven ernaar zoveel als mogelijk hun eigen kunnen te ontwikkelen. Zo hebben we oog voor basale activiteiten, zoals een snoezelhoek met aangepast materiaal (snoezelmat, bubbelzuil, aromatherapie, sfeerverlichting, muziek, …), verwenbad, wandelen, zwemmen, vertoeven op een zonnig dakterras, … We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.

Het begeleidend team werkt samen met een kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundige, artsen en interne ondersteunende diensten.

Adres

De Pioen
Begijnenstraat 54
1080 Brussel

Contact

  • Elisabeth Aelbrecht – Sociale dienst
  • elisabeth.aelbrecht@zonnelied.be
  • 053/64.64.30
  • contact voor kortdurende ondersteuning :  sociale.dienst@zonnelied.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen