Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Netwerkversterkende coaching in het kader van relatievorming en seksualiteit bij mensen met een beperking. We brengen handicap-specifieke kennis, deskundigheid en ondersteuning binnen een breed welzijns- en therapeutische context. We willen personen met een (vermoeden van) beperking versterken (empoweren) i.k.v. relatievorming en seksualiteit. We wensen zorgverstrekkers en dienstverleners te ondersteunen en te begeleiden binnen dit complexe thema. We zetten duurzaam, ondersteunend en krachtgericht in op deze intersectorale samenwerking. We sensibiliseren op niveau van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit project heeft aldus een belangrijke preventieve functie (en is op deze wijze deel van het preventief welzijns- en gezondheidsbeleid).

I.T.E.R is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van personen met een verstandelijke beperking en een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zonnelied vzw heeft een structurele samenwerking met I.T.E.R.

Onze procesbegeleider biedt in I.T.E.R gespecialiseerde therapie (individueel en in groep) aan voor volwassenen met een verstandelijke beperking en werkt op vraag outreachend, ondersteunend naar andere voorzieningen.

Contact: iter@zonnelied.be
Meer info: http://www.iter-hulp.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen