Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Open dagbesteding

Open dagbesteding is een samenwerkingsverband waarvan cliënten van de ene organisatie deelnemen aan activiteiten in een andere organisatie. Deze samenwerking loopt tussen de cluster Roosdaal en Eizeringen van Zonnelied vzw en Zonnestraal.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen